Privacy Policy

-------------------------------------------------
Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
-------------------------------------------------

Denne personvernerklæringen gjelder for Sturlason AS Polyfoto sine nettsteder.
Sturlason AS Polyfoto er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene.

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Sturlason AS Polyfoto kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Sturlason AS Polyfoto.

Personopplysninger som behandles
Sturlason AS Polyfoto samler kun inn navn og kontaktinformasjon.

Hvordan informasjon innhentes?
Sturlason AS Polyfoto samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider.

Dersom fotograferingen er i regi av 3 part(jobb/skole) så innhenter oppdragsgiver kontaktinformasjon(epost og mobilnummer) i forkant av fotografering.
Det er frivillig å oppgi denne informasjonen og det er oppdragsgiver som er ansvarlig for at denne informasjonen utleveres til oss med samtykke. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss

Hvordan slettes opplysningene?
Bruker kan selv i ettertid slette nettkontoen ved å gå inn på innstillingene i nettkontoen. Da vil alle bildene og kontaktinformasjon bli slettet fra server. Det tar inntil 30 dager før nettkontoen blir fjernet.

Bildene er, i henhold til Åndvserksloven, i fotografens(opphavsmannens) eie og vil bli arkivert i henhold til Sturlason AS Polyfoto rutiner. Bruker/kunden kan kreve at navn og all tilleggsinformasjon som knyttes opp mot bildene slettes.

Redigere og laste ned kundeinformasjon
Bruker kan til enhver tid redigere, laste ned og få oversikt over all kundeinformasjon som er registrert i vårt system.

Samtykke
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi har og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Dette er noe du selv kan gjør under innstillinger i nettkontoen.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Sturlason AS Polyfoto ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.